Informatie

Informatie

Beleef de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vanaf het water!

Kenmerkend voor een waard is dat deze rondom door water wordt omsloten. Bij de Alblasserwaard zijn dit de Boven-Merwede, de Beneden Merwede, de Noord en de Lek. Oostelijk ligt het gebied van de Vijfheerenlanden. Dat wordt omsloten door de Lek en de Linge, terwijl aan het oosten de Diefdijk is aangelegd om het vanuit de Betuwe opdringende water tegen te houden. Van Gorinchem naar Vianen loopt het Merwedekanaal en van Gorinchem naar Hardinxveld het Kanaal van Steenenhoek. Door het gehele gebied zijn er talloze kleinere waterwegen, van natuurlijke riviertjes tot aan gegraven vlieten, weteringen en sloten. De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is van oudsher een gebied dat zich uitstekend leent om door te varen. Ook anno nu, uit het oogpunt van vrijetijdsbesteding en sportiviteit. Gewoon om er te genieten van alles wat het biedt. 

In het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland ligt een prachtig gebied. Deel uit makend van het Groene Hart en een verbinding vormend tussen de randstand en het landelijke veenweidegebied. Doorsneden door waterlinten en kronkelende wegen, waaraan de primaire bebouwing is gerealiseerd. Daarachter ligt een uniek slagenlandschap van weilanden en kaarsrechte sloten. Het is een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dicht bij de steden en bij goede voorzieningen, maar feitelijk midden in de landelijke cultuur. Een gebied waar rust heerst. Dat gemakkelijk bereikbaar is via de snelwegen A27 en A15 en waar het openbaar vervoer een aanvullende functie vervult, met aan de zuidrand een goede treinverbinding. Waar veel verblijfsmogelijkheden zijn zoals B&B’s, campings, camperplaatsen en hotelaccommodaties.