Contact

Contact

Een gezamenlijk initiatief

Het vaarroutenetwerk is tot stand gebracht in een samenwerkingsproject door de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker en de Toeristische Kano Bond Nederland.

Het project kon worden gerealiseerd dankzij bijdragen van de Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Provincie Zuid-Holland, Gebiedscoöperatie Alblasserpoort, Gasunie, Gemeente Alblasserdam, ANWB en Restaurant De Krom. Daarbij zijn ook veel vrijwilligers betrokken die het gebied en de waterrecreatie een warm hart toedragen. Zij zijn het ook die met elkaar het vaarroutenetwerk in stand houden en beheren. De Overtoom is een project van de Historische Vereniging Binnenwaard.

Den Hâneker
www.denhaneker.nl

 

Toeristische Kano Bond Nederland
www.tkbn.nl