Our Blog

Our Blog

featured image

Feestelijke opening Vaarroutenetwerk

Er is de afgelopen periode hard gewerkt door vele vrijwilligers van Den Hâneker, de Historische Vereniging Binnenwaard en de TKBN om de recreatiemogelijkheden vanaf het water in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te verbeteren. Het resultaat mag er zijn: een prachtig Vaarroutenetwerk door de regio, waarbij de mooiste plekjes en interessante historische wetenswaardigheden beleefbaar worden gemaakt voor de bezoeker.

Op zaterdag 22 april 2017 werd het Regionale Vaarroutenetwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden symbolisch in gebruik genomen met de onthulling van een overtoom in het Alblasserbos langs de Sliedrechtse binnenvliet en het terrein van de Gasunie. De overtoom is aangelegd als onderdeel van het vaarroutenetwerk dat op verschillende plaatsen in de Alblasserwaard is gerealiseerd en is een uniek cultuurhistorisch element dat in vroeger tijden door bewoners van de Alblasserwaard veelvuldig werd gebruikt.

Aan het woord kwamen Cees de Jong (voorzitter van Den Hâneker), Jan Boele (voorzitter Historische Vereniging Binnenwaard), de heer J.R. Kroos (clustermanager compressiestations zuid van de Gasunie) en burgemeester Van der Borg (gemeente Molenwaard). Allen spraken hun waardering uit over het bereikte resultaat.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Den Hâneker • Provincie Zuid-Holland • Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Historische Vereniging Binnenwaard • Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Gebiedscoöperatie Alblasserpoort • Gasunie • Gemeente Alblasserdam

ANWB • Café Restaurant De Krom

About gerjans

4 comments

55five - 23 januari 2024

55five slot gacor Indonesia 2024

didihub - 14 februari 2024

didihub slot gacor Indonesia 2024

didihub - 14 februari 2024

didihub slot gacor Indonesia 2024

ngawin - 31 maart 2024

ngawin

Add your comment